Řeka Zrmanja

20.07.2018

Zrmanja - z Viru to budete mít poměrně blízko k nádherné řece Zrmanja. Nemusíte být ani vodáci ani rybáři a přesto si ji můžete vychutnat a zpestřit si své plážové válendo. Vzpomínáte na vinetouovské filmy? Na závody na tomahawkem rozsekaných kánojích? Putujte po stopách Apačů v místech, kde se před více než čtyřiceti lety natáčelo...

Typická krasová řeka v Severní Dalmácii. Není ani příliš dlouhá (64 km), ani mohutná, ale má v některých úsecích bouřlivé vodopády, kaskády, peřeje a je sevřena divokými soutěskami. Je proto vyhledávána milovníky divoké vody. Úžasný kaňon, smaragdová voda, průhledná do několika metrů, nejvyšší vodopád. Kaňon je někdy označován za jeden z nejpůvabnějších v celé Evropě. Horní tok protéká široký údolím a dále pak kaňonem až do svého ústí. Řeka je splavná pro malé lodě až do Obrovce a vytváří několik stupňů s vodopády.